Jobstudent kine

Voltijds

Wij bieden jou

Je komt terecht in een hecht en dynamisch team waar jij jouw vaardigheden ten volste kan ontplooien. Naast de mooie verloning werk je ook in een sector die je nu meer dan ooit nodig heeft.

Nu solliciteren


Jouw functie

Het OCMW – WZC Markizaat gaat over tot het aanwerven van 1 halftijds jobstudent kinesitherapeut voor 2023 voor de periode van 7 augustus tem 25 augustus, telkens in de voormiddag.

Doel van de functie:
Je staat mee in voor het behoud, het herstel en/of het bevorderen van het dagelijks functioneren van de bewoner waarbij de mobiliteit, zelfredzaamheid en levenskwaliteit centraal staan.

Voorbeelden van taken:
* Je staat in voor de dagelijkse kinesitherapeutische begeleiding van onze bewoners
* Je herkent, bepaalt en beoordeelt in functie van de belangrijkheid de fysische, psychische en sociale noden van de jouw toegewezen bewoners
* Je probeert de ontwikkeling van de bewoners te stimuleren, hun zelfredzaamheid te behouden en hun eigenwaarde te vergroten
* Je deelt en past je kennis toe in diverse domeinen (valpreventie, comfort, verplaatsingen,…) om de meest kwalitatieve zorgen te garanderen

Jouw profiel

Algemene toelating- en aanwervingsvoorwaarden:

1. Je hebt een hart voor senioren;
2. je voldoet aan de diplomavereisten (zie specifieke aanwervingsvoorwaarden);
3. je bent minimum 18 jaar op het moment van tewerkstelling;
4. je heb nog voldoende saldo aan dagen beschikbaar dat je mag werken als student. Hiervoor lever je een attest aan waarop staat hoeveel dagen je nog kan werken als jobstudent. Dit attest kan je aanvragen op https://www.mysocialsecurity.be/nl/index.html.

Specifieke aanwervingsvoorwaarden:
- Eerste 3 jaar van de opleiding in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie met succes beëindigd (bachelorniveau).

Interesse?

Contactpunt voor informatie en bijkomende toelichting:

Dana De Rick - administratief medewerker HR en loopbaanbeheer
Telefoon: 053/60 62 99
E-mail: selecties@lede.be

Geïnteresseerde kandidaten mailen voor 31 mei 2023 hun CV, motivatiebrief, kopie van diploma en een recent uittreksel uit het strafregister (maximum 6 maanden oud) naar selecties@lede.be. Bij je sollicitatie voeg je ook een attest waarop staat hoeveel dagen je nog kan werken als jobstudent. Dit attest kan je aanvragen op https://www.mysocialsecurity.be/nl/index.html.

Wat je zeker moet vermelden in je motivatiebrief:

- je naam, adres, telefoonnummer
- je geboortedatum
- je rijksregisternummer
- je studierichting
- je motivatie

De kandidaten die voldoen aan de aanwervingsvoorwaarden zullen uitgenodigd worden voor een gesprek. Bij een groot aantal kandidaten zal er een eerste screening gebeuren op CV en zullen de meest geschikte kandidaten worden uitgenodigd voor een (telefonisch) gesprek.


Nu solliciteren

Overzicht vacatures