Clusterhoofd Omgeving

Voltijds - contractueel - onbepaalde duur – graad A5a-A5b

Wij bieden jou

• Een boeiende functie met ruimte voor initiatief in een bruisende gemeente.
• Een voltijds contract van onbepaalde duur.
• De bruto aanvangsmaandwedde kan variëren tussen 4459,98 euro en 7632,23 euro, afhankelijk van relevante ervaring en anciënniteit. Geldelijke valorisatie tot 15 jaar nuttige privé-ervaring en onbeperkt voor publieke sector.

Nu solliciteren


Jouw functie

De cluster Omgeving staat in voor de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het omgevings-, woon-, ruimtelijk en economisch beleid binnen het lokaal bestuur Lede. Dit omvat het beleid op vlak van stedenbouw, ruimtelijke ordening, huisvesting, (leef)milieu, mobiliteit, (lokale) economie, onderhoud en beheer van gebouwen en de uitvoering van werken op het openbaar domein, door eigen diensten en externe partners van de gemeente.

Het clusterhoofd Omgeving staat aan het hoofd van de grond- en omgevingsgebonden dienstverlening van het lokaal bestuur. Hij/zij zorgt voor een optimale organisatie van de dienstverlening en stuurt diverse diensten aan om de doelen in het strategisch meerjarenplan en de dagelijkse werking te bereiken. Als lid van het managementteam staat hij/zij, onder leiding van de algemeen directeur, in voor de dagelijkse leiding van de organisatie. In deze rol wordt een organisatiebrede visie opgenomen die de verschillende diensten van het lokaal bestuur dichter bij elkaar brengt.

Als clusterhoofd Omgeving

• Sta je in voor de coördinatie en leiding van de dienst.
• Neem je actief deel aan het managementteam.
• Draag je actief bij als lid van het managementteam tot de goede communicatiestroom tussen het managementteam en het bestuur. Dit vertaalt zich in efficiënte beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering, beleidsevaluatie in functie van de globale missie.
• Ga je beleidsdoelstellingen opmaken en bijsturen op basis van de prioriteiten van het bestuur en in overleg met het managementteam.
• Ontwikkel je een integraal omgevingsbeleid uitwerken dat gericht is op de behoeften in het lokaal bestuur.
• Sta je in voor de coördinatie, opvolging en controle m.b.t. de uitbestede werken met als doel het patrimonium goed te onderhouden en te zorgen voor een vlot verloop van de uit te voeren werken.
• Ga je in samenwerking met andere diensten projectmatig werken aan dienst overschrijdende werken.
• Instaan Sta je in voor het personeelsbeleid van de cluster in overleg met de verantwoordelijke van de personeelsdienst.
• Sta je in voor een open interne communicatie naar jouw collega’s & externe communicatie naar de burgers en andere belanghebbenden.


Jouw profiel

• Je bezit een masterdiploma of gelijkgesteld, bij voorkeur in een (bouw)technische richting.
• Je staat strategisch sterk en houdt ervan om het beleid te adviseren op ruimtelijk vlak.
• Je bent vertrouwd met de verschillende aspecten van grond – en omgevingsgebonden ruimtelijke projecten, de bijhorende wetgeving, de tendens op vlak van duurzame ontwikkeling, …
• Een coachende en motiverende stijl past binnen jouw persoonlijkheid.
• Je communiceert kristalhelder en overtuigend.
• Jouw resultaatgerichte en dynamische opstelling zorgt ervoor dat je de doelen van de afdeling weet waar te maken.
• Je beschikt over een geldig rijbewijs B.
• Je legt een attest van goed gedrag en zeden uittreksel uit het strafregister voor.

Voordelen

• Maaltijdcheques van 8 euro
• Ruime verlofregeling
• Hospitalisatieverzekering met gunstige tarieven voor gezinsleden
• Tweede pensioenpijler van 2,5%
• Ruime opleidingsmogelijkheden
• Fietsvergoeding (25 eurocent)
• Terugbetaling openbaar vervoer
• Eindejaarstoelage in december
• Vakantiegeld mei
• Premies en kortingen via de GSD-V
• Gemeentelijke cadeaucheques en ecocheques

Downloads

Extra informatie

Interesse?

Upload uiterlijk op 26 september 2022 je motivatiebrief, cv en een kopie van het gevraagde diploma via www.werkenbijlede.be. Een uittreksel uit het strafregister (max. 6 maanden oud) en kopie van jouw rijbewijs (voor- en achterkant) bezorg je via mail aan selecties@lede.be. Voor vragen kan je terecht bij jolienvanpaepegem@ccselect.be.


Nu solliciteren

Overzicht vacatures